LIBRIS erbjuder en rad API:er och protokoll. Med hjälp av dessa gör vi data och funktionalitet tillgängligt för återanvändning i andra tjänster. LIBRIS API:er används redan av en rad organisationer, t.ex. Stockholms universitetsbibliotek, Högskolebiblioteket i Jönköping, Göteborgs universitetsbibliotek, Riksantikvarieämbetets tjänst Kringla m.fl.

Här kan du se vilka API:er vi erbjuder och hitta länkar och exempel. Hösten 2010 hölls en workshop om API:erna. Dokumentation därifrån finns samlad i ett PDF-dokument (26mb stort), som innehåller presentationer och en rad tips och kodexempel.

Dela gärna med dig av dina idéer och synpunkter i kommentarsfältet!

  1. XSearch
  2. Stavnings-API
  3. Relaterade poster
  4. Andra utgåvor
  5. SRU
  6. OAI-PMH & Atom
  7. RSS
  8. Data-dumpar
  9. Linked Data
  10. Biblioteksdatabasen

1. XSearch

XSearch gör det möjligt att söka och få ut träfflistor och enskilda poster från LIBRIS.kb.se och SwePub.kb.se i en rad olika format.

LIBRIS

Beskrivning
Sök och få ut träfflistor och enskilda poster från LIBRIS.kb.se
URL
http://api.libris.kb.se/xsearch
Läs mer
http://librishelp.libris.kb.se/help/xsearch_swe.jsp
Redigerade uttag/listor
Exempelskript och stilmall

SwePub

Beskrivning
Sök och få ut träfflistor och enskilda poster från SwePub.kb.se
URL
http://api.libris.kb.se/xsearch?d=swepub
Läs mer
http://www.kb.se/libris/teknisk-information/SwePub/ och http://librishelp.libris.kb.se/help/xsearch_swe.jsp

upp ^

2. Stavnings-api

Beskrivning
Skicka in en sökfråga och få eventuella stavningsförslag. API:et bygger på LIBRIS egenutvecklade stavningsfunktion.
URL
http://api.libris.kb.se/bibspell/
Läs mer
http://librisbloggen.kb.se/2009/06/22/libris-stavnings-api/
Övrigt
Kräver API-nyckel (kan erhållas via http://api.libris.kb.se/bibspell/)

upp ^

3. Relaterade poster

Beskrivning
Skicka in ett ISBN och få lista över eventuella relaterade poster, enligt LIBRIS rekommendationssystem. Systemet bygger på sökloggar från LIBRIS.kb.se
URL
http://api.libris.kb.se/relrec
Exempel
Läs mer
http://librisbloggen.kb.se/2010/06/23/relaterade-titlar/

upp ^

4. Andra utgåvor

Beskrivning
Skicka in ett ISBN och få en lista över andra utgåvor av samma verk. API:et bygger på LIBRIS FRBR-modell.
URL
http://api.libris.kb.se/frbr/work
Exempel

upp ^

5. SRU

SRU är ett XML-baserat protokoll för sökning. SRU finns idag tillgängligt för tjänsterna LIBRIS.kb.se och SwePub.kb.se.

LIBRIS.kb.se

Beskrivning
Sök poster från LIBRIS.kb.se via protokollet SRU
URL
http://api.libris.kb.se/sru/libris

SwePub

Beskrivning
Sök poster från SwePub.kb.se via protokollet SRU
URL
http://api.libris.kb.se/sru/swepub
Läs mer
http://www.kb.se/libris/teknisk-information/SwePub/

upp ^

6. OAI-PMH & Atom

OAI-PMH är ett protokoll för att hämta metadata och hålla koll på uppdateringar. Flera olika datamängder finns tillgängliga via OAI-PMH och Atom.

Nationalbibliografin

Beskrivning
Den svenska nationalbibliografin. Licensfritt, öppet data.
URL
http://data.libris.kb.se/nationalbibliography/oaipmh?verb=Identify
http://data.libris.kb.se/nationalbibliography/feed

Svenskt auktoritetsdata

Beskrivning
Inkluderar svenska ämnesord, person och övriga auktoriteter. Licensfritt, öppet data.
URL
http://data.libris.kb.se/authorities/oaipmh?verb=Identify
http://data.libris.kb.se/authorities/feed

SwePub

Beskrivning
Hämta metadata från SwePub via OAI-PMH
URL
http://api.libris.kb.se/swepub/oaipmh?verb=Identify
Läs mer
http://www.kb.se/libris/teknisk-information/SwePub/

Övriga datamängder

Man kan även hämta LIBRIS samtliga datamänger inom auktoriteter (auth), bibliografiska (bib) och bestånd (hold) via OAI-PMH, men dessa kräver en API-nyckel. Kontakta kundservice om du är intresserad av dessa datamängder.

upp ^

7. RSS

Beskrivning
Det går att bevaka sökfrågor i LIBRIS.kb.se och SwePub.kb.se via ATOM/RSS. För att skapa en bavakning kan man antingen klicka på ”bevaka” i en träfflista eller klicka på RSS-ikonen i browserns adressfönster (förutsatt att den browser man använder har inbyggt RSS-stöd)
Exempel
RSS-flöde för sökningen ’ämne:pedagogik’
Läs mer
http://librishelp.libris.kb.se/help/tools_swe.jsp

upp ^

8. Data-dumpar

För att underlätta återanvändandet av datat lägger vi upp databasdumpar. För närvarande finns endast SwePub tillgängligt som dumpar.

SwePub

Beskrivning
Allt SwePub-data finns tillgängligt som databasdumpar via FTP. Datat finns både tillgängligt i originalformat och i den deduplicerade variant som svarar mot det som är sökbart i SwePub.kb.se. Dessa filer uppdateras varje natt.
Läs mer
http://www.kb.se/libris/SwePub/Technical-information/

upp ^

9. Linked Data

Beskrivning
LIBRIS finns tillgängligt som Linked Data
Läs mer
http://librisbloggen.kb.se/2008/12/03/libris-available-as-linked-data/ (på engelska)

upp ^

10. Biblioteksdatabasen

Beskrivning
Biblioteksdatabasen innehåller information om de bibliotek som visar och gör sitt material tillgängligt via Libris tjänster Katalogisering, Fjärrlån eller Låntagarbeställning.

Via API:et kan man hämta information om ett enskilt bibliotek eller få listningar på samtliga bibliotek. All data som finns i databasen är tillgänglig via API:et, men viss data (kontaktuppgifter) kräver att man skickar med en API-nyckel som extra header i anropet. Kontakta Libris kundservice om du behöver en API-nyckel.

API:ets URL är http://bibdb.libris.kb.se/api/lib och accepterar följande parametrar.

Namn Värden Beskrivning
sigel Sigler för den/det bibliotek som visas. Hämtar ett eller flera bibliotek med angiv(et/na) sig(el/ler).
ocode Organisationkod för den samling sigler som ska visas. Hämtar samtliga bibliotek inom en organisation.
dump true Listar samtliga bibliotek
updated Datum enligt YYYY-MM-DD Laddar samtliga bibliotek som uppdaterats sedan angivet datum.
start Heltal Börja listningen från denna position
n Heltal Visa max detta antal bibliotek i listningen. (Default 200)
level full | brief Avgör hur mycket information som ska visas per bibliotek. (Default full)

Vill man begränsa listan ytterligare kan man ange nyckel-värde-par som parametrar till frågan (se nedan).

Exempel
För att få information om ett särskilt bibliotek anger man dess sigel som parameter:

http://bibdb.libris.kb.se/api/lib?sigel=S

Man kan också ange flera sigler för att hämta information om flera bibliotek.

http://bibdb.libris.kb.se/api/lib?sigel=S,H

För att hämta samtliga bibliotek inom en organisation kan man ange organisationskoden som parameter.

http://bibdb.libris.kb.se/api/lib?ocode=KB

Parametrarna “ocode” och “sigel” går också att kombinera.

Vill man få en lista på de bibliotek som uppdaterats sedan ett visst datum kan man använda parametern “updated”:

http://bibdb.libris.kb.se/api/lib?updated=2013-06-01

Eller vill man ha alla bibliotek så kan man använda “dump”-parametern:

http://bibdb.libris.kb.se/api/lib?dump=true

För att begränsa sitt urval till ett visst värde, t.ex. enbart svenska bibliotek kan man använda nyckeln för land (country_code), i frågan:

http://bibdb.libris.kb.se/api/lib?dump=true&country_code=se

Ett annat exempel, för att begränsa till bibliotek i Stockholm:

http://bibdb.libris.kb.se/api/lib?dump=true&address.city=stockholm

upp ^

En reaktion på “

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *