Fjärrlånestatistik

Statistikfiler för organisationskod :

Utlån-jan-jan-00.txt
Clearing-jan-okt-99.txt