Fjärrlånestatistik

Statistikfiler för organisationskod 5SYB:

Inlån-jan-dec-23.txt
Inlån-jan-nov-23.txt
Inlån-jan-okt-23.txt
Inlån-jan-sep-23.txt