Fjärrlånestatistik

Statistikfiler för organisationskod C:

Utlån-jan-jan-00.txt
Clearing-jan-okt-99.txt