Fjärrlånestatistik

Statistikfiler för organisationskod C3:

Utlån-jan-jan-00.txt
Clearing-jan-okt-99.txt