Fjärrlånestatistik

Statistikfiler för organisationskod CFIL:

Utlån-jan-dec-23.txt
Utlån-jan-nov-23.txt
Utlån-jan-okt-23.txt
Utlån-jan-sep-23.txt
Utlån-jan-aug-23.txt
Utlån-jan-jun-23.txt
Utlån-jan-maj-23.txt
Utlån-jan-dec-22.txt
Utlån-jan-nov-22.txt
Utlån-jan-okt-22.txt
Utlån-jan-sep-22.txt
Utlån-jan-dec-21.txt
Utlån-jan-nov-21.txt
Utlån-jan-okt-21.txt
Utlån-jan-sep-21.txt
Utlån-jan-aug-21.txt
Utlån-jan-dec-20.txt
Utlån-jan-nov-20.txt
Utlån-jan-okt-20.txt
Utlån-jan-sep-20.txt
Utlån-jan-aug-20.txt
Utlån-jan-jun-20.txt
Utlån-jan-maj-20.txt
Utlån-jan-apr-20.txt
Utlån-jan-mar-20.txt
Utlån-jan-feb-20.txt
Utlån-jan-jan-20.txt
Utlån-jan-dec-19.txt
Inlån-jan-dec-19.txt
Utlån-jan-nov-19.txt
Inlån-jan-nov-19.txt
Utlån-jan-okt-19.txt
Inlån-jan-okt-19.txt
Utlån-jan-sep-19.txt
Utlån-jan-aug-19.txt
Utlån-jan-jun-19.txt
Utlån-jan-maj-19.txt
Utlån-jan-apr-19.txt
Utlån-jan-mar-19.txt
Utlån-jan-feb-19.txt
Utlån-jan-jan-19.txt
Utlån-jan-dec-18.txt
Inlån-jan-dec-18.txt
Utlån-jan-nov-18.txt
Inlån-jan-nov-18.txt
Utlån-jan-okt-18.txt
Inlån-jan-okt-18.txt
Utlån-jan-sep-18.txt
Inlån-jan-sep-18.txt
Utlån-jan-aug-18.txt
Inlån-jan-aug-18.txt
Utlån-jan-jun-18.txt
Inlån-jan-jun-18.txt
Utlån-jan-maj-18.txt
Inlån-jan-maj-18.txt
Utlån-jan-apr-18.txt
Inlån-jan-apr-18.txt
Utlån-jan-mar-18.txt
Inlån-jan-mar-18.txt
Utlån-jan-feb-18.txt
Utlån-jan-jan-18.txt
Utlån-jan-dec-17.txt
Inlån-jan-dec-17.txt
Utlån-jan-nov-17.txt
Inlån-jan-nov-17.txt
Utlån-jan-okt-17.txt
Inlån-jan-okt-17.txt
Utlån-jan-sep-17.txt
Inlån-jan-sep-17.txt
Utlån-jan-aug-17.txt
Inlån-jan-aug-17.txt
Utlån-jan-jun-17.txt
Inlån-jan-jun-17.txt
Utlån-jan-maj-17.txt
Utlån-jan-apr-17.txt
Utlån-jan-mar-17.txt
Utlån-jan-feb-17.txt
Utlån-jan-jan-17.txt
Utlån-jan-dec-16.txt
Inlån-jan-dec-16.txt
Utlån-jan-nov-16.txt
Inlån-jan-nov-16.txt
Utlån-jan-okt-16.txt
Inlån-jan-okt-16.txt
Utlån-jan-sep-16.txt
Inlån-jan-sep-16.txt
Utlån-jan-aug-16.txt
Inlån-jan-aug-16.txt
Utlån-jan-jun-16.txt
Inlån-jan-jun-16.txt
Utlån-jan-maj-16.txt
Inlån-jan-maj-16.txt
Utlån-jan-apr-16.txt
Utlån-jan-dec-15.txt
Inlån-jan-dec-15.txt
Utlån-jan-nov-15.txt
Inlån-jan-nov-15.txt
Utlån-jan-okt-15.txt
Inlån-jan-okt-15.txt
Utlån-jan-sep-15.txt
Inlån-jan-sep-15.txt
Utlån-jan-aug-15.txt
Inlån-jan-aug-15.txt
Utlån-jan-jul-15.txt
Inlån-jan-jul-15.txt
Utlån-jan-jun-15.txt
Inlån-jan-jun-15.txt
Utlån-jan-maj-15.txt
Inlån-jan-maj-15.txt
Utlån-jan-apr-15.txt
Inlån-jan-apr-15.txt
Utlån-jan-mar-15.txt
Inlån-jan-mar-15.txt
Utlån-jan-feb-15.txt
Inlån-jan-feb-15.txt
Utlån-jan-jan-15.txt
Utlån-jan-dec-14.txt
Inlån-jan-dec-14.txt
Utlån-jan-nov-14.txt
Inlån-jan-nov-14.txt
Utlån-jan-okt-14.txt
Inlån-jan-okt-14.txt
Utlån-jan-sep-14.txt
Inlån-jan-sep-14.txt
Utlån-jan-aug-14.txt
Inlån-jan-aug-14.txt
Utlån-jan-jul-14.txt
Inlån-jan-jul-14.txt
Utlån-jan-jun-14.txt
Inlån-jan-jun-14.txt
Utlån-jan-maj-14.txt
Inlån-jan-maj-14.txt
Utlån-jan-apr-14.txt
Inlån-jan-apr-14.txt
Utlån-jan-mar-14.txt
Inlån-jan-mar-14.txt
Utlån-jan-feb-14.txt
Inlån-jan-feb-14.txt
Utlån-jan-jan-14.txt
Inlån-jan-jan-14.txt
Utlån-jan-dec-13.txt
Inlån-jan-dec-13.txt
Utlån-jan-nov-13.txt
Inlån-jan-nov-13.txt
Utlån-jan-okt-13.txt
Inlån-jan-okt-13.txt
Utlån-jan-sep-13.txt
Inlån-jan-sep-13.txt
Utlån-jan-aug-13.txt
Inlån-jan-aug-13.txt
Utlån-jan-jul-13.txt
Inlån-jan-jul-13.txt
Utlån-jan-jun-13.txt
Inlån-jan-jun-13.txt
Utlån-jan-maj-13.txt
Inlån-jan-maj-13.txt
Utlån-jan-apr-13.txt
Inlån-jan-apr-13.txt
Utlån-jan-mar-13.txt
Inlån-jan-mar-13.txt
Utlån-jan-feb-13.txt
Utlån-jan-jan-13.txt
Utlån-jan-dec-12.txt
Inlån-jan-dec-12.txt
Utlån-jan-nov-12.txt
Inlån-jan-nov-12.txt
Utlån-jan-okt-12.txt
Inlån-jan-okt-12.txt
Utlån-jan-sep-12.txt
Inlån-jan-sep-12.txt
Utlån-jan-aug-12.txt
Inlån-jan-aug-12.txt
Utlån-jan-jul-12.txt
Inlån-jan-jul-12.txt
Utlån-jan-jun-12.txt
Inlån-jan-jun-12.txt
Utlån-jan-maj-12.txt
Inlån-jan-maj-12.txt
Utlån-jan-apr-12.txt
Inlån-jan-apr-12.txt
Utlån-jan-mar-12.txt
Inlån-jan-mar-12.txt
Utlån-jan-feb-12.txt
Inlån-jan-feb-12.txt
Utlån-jan-dec-11.txt
Inlån-jan-dec-11.txt
Utlån-jan-nov-11.txt
Inlån-jan-nov-11.txt
Utlån-jan-okt-11.txt
Inlån-jan-okt-11.txt
Utlån-jan-sep-11.txt
Inlån-jan-sep-11.txt
Utlån-jan-aug-11.txt
Inlån-jan-aug-11.txt
Utlån-jan-jul-11.txt
Inlån-jan-jul-11.txt
Utlån-jan-jun-11.txt
Inlån-jan-jun-11.txt
Utlån-jan-maj-11.txt
Inlån-jan-maj-11.txt
Utlån-jan-apr-11.txt
Utlån-jan-mar-11.txt
Utlån-jan-feb-11.txt
Utlån-jan-jan-11.txt
Utlån-jan-dec-10.txt
Inlån-jan-dec-10.txt
Utlån-jan-nov-10.txt
Inlån-jan-nov-10.txt
Utlån-jan-okt-10.txt
Inlån-jan-okt-10.txt
Utlån-jan-sep-10.txt
Inlån-jan-sep-10.txt
Utlån-jan-aug-10.txt
Inlån-jan-aug-10.txt
Utlån-jan-jul-10.txt
Inlån-jan-jul-10.txt
Utlån-jan-jun-10.txt
Inlån-jan-jun-10.txt
Utlån-jan-maj-10.txt
Inlån-jan-maj-10.txt
Utlån-jan-apr-10.txt
Inlån-jan-apr-10.txt
Utlån-jan-mar-10.txt
Inlån-jan-mar-10.txt
Utlån-jan-feb-10.txt
Inlån-jan-feb-10.txt
Utlån-jan-jan-10.txt
Inlån-jan-jan-10.txt
Utlån-jan-dec-09.txt
Inlån-jan-dec-09.txt
Utlån-jan-nov-09.txt
Inlån-jan-nov-09.txt
Utlån-jan-okt-09.txt
Inlån-jan-okt-09.txt
Utlån-jan-sep-09.txt
Inlån-jan-sep-09.txt
Utlån-jan-aug-09.txt
Inlån-jan-aug-09.txt
Utlån-jan-jul-09.txt
Inlån-jan-jul-09.txt
Utlån-jan-jun-09.txt
Inlån-jan-jun-09.txt
Utlån-jan-maj-09.txt
Inlån-jan-maj-09.txt
Utlån-jan-apr-09.txt
Inlån-jan-apr-09.txt
Utlån-jan-mar-09.txt
Inlån-jan-mar-09.txt
Utlån-jan-feb-09.txt
Inlån-jan-feb-09.txt
Utlån-jan-jan-09.txt
Inlån-jan-jan-09.txt
Utlån-jan-dec-08.txt
Inlån-jan-dec-08.txt
Utlån-jan-nov-08.txt
Inlån-jan-nov-08.txt
Utlån-jan-okt-08.txt
Inlån-jan-okt-08.txt
Utlån-jan-sep-08.txt
Inlån-jan-sep-08.txt
Utlån-jan-aug-08.txt
Inlån-jan-aug-08.txt
Utlån-jan-jul-08.txt
Inlån-jan-jul-08.txt
Utlån-jan-jun-08.txt
Inlån-jan-jun-08.txt
Utlån-jan-maj-08.txt
Inlån-jan-maj-08.txt
Utlån-jan-apr-08.txt
Inlån-jan-apr-08.txt
Utlån-jan-mar-08.txt
Inlån-jan-mar-08.txt
Utlån-jan-feb-08.txt
Inlån-jan-feb-08.txt
Utlån-jan-jan-08.txt
Inlån-jan-jan-08.txt
Utlån-jan-dec-07.txt
Inlån-jan-dec-07.txt
Utlån-jan-nov-07.txt
Inlån-jan-nov-07.txt
Utlån-jan-okt-07.txt
Inlån-jan-okt-07.txt
Utlån-jan-sep-07.txt
Inlån-jan-sep-07.txt
Utlån-jan-aug-07.txt
Inlån-jan-aug-07.txt
Utlån-jan-jul-07.txt
Inlån-jan-jul-07.txt
Utlån-jan-jun-07.txt
Inlån-jan-jun-07.txt
Utlån-jan-maj-07.txt
Inlån-jan-maj-07.txt
Utlån-jan-apr-07.txt
Inlån-jan-apr-07.txt
Utlån-jan-mar-07.txt
Inlån-jan-mar-07.txt
Utlån-jan-feb-07.txt
Inlån-jan-feb-07.txt
Utlån-jan-jan-07.txt
Inlån-jan-jan-07.txt
Utlån-jan-dec-06.txt
Inlån-jan-dec-06.txt
Utlån-jan-nov-06.txt
Inlån-jan-nov-06.txt
Utlån-jan-okt-06.txt
Inlån-jan-okt-06.txt
Utlån-jan-sep-06.txt
Inlån-jan-sep-06.txt
Utlån-jan-aug-06.txt
Inlån-jan-aug-06.txt