Fjärrlånestatistik

Statistikfiler för organisationskod OP:

Utlån-jan-dec-11.txt
Utlån-jan-nov-11.txt
Utlån-jan-okt-11.txt
Utlån-jan-sep-11.txt
Utlån-jan-aug-11.txt
Utlån-jan-jul-11.txt
Utlån-jan-jun-11.txt
Utlån-jan-maj-11.txt
Utlån-jan-apr-11.txt
Utlån-jan-mar-11.txt
Utlån-jan-feb-11.txt
Utlån-jan-jan-11.txt
Utlån-jan-dec-10.txt
Utlån-jan-nov-10.txt
Utlån-jan-okt-10.txt
Utlån-jan-sep-10.txt
Utlån-jan-aug-10.txt
Utlån-jan-jul-10.txt
Utlån-jan-jun-10.txt
Utlån-jan-maj-10.txt
Utlån-jan-apr-10.txt
Utlån-jan-mar-10.txt
Utlån-jan-feb-10.txt
Utlån-jan-jan-10.txt
Utlån-jan-dec-09.txt
Utlån-jan-nov-09.txt
Utlån-jan-okt-09.txt
Utlån-jan-sep-09.txt
Utlån-jan-aug-09.txt
Utlån-jan-jul-09.txt
Utlån-jan-jun-09.txt
Utlån-jan-maj-09.txt
Utlån-jan-apr-09.txt
Utlån-jan-mar-09.txt
Utlån-jan-feb-09.txt
Utlån-jan-jan-09.txt
Utlån-jan-dec-08.txt
Utlån-jan-nov-08.txt
Utlån-jan-okt-08.txt
Utlån-jan-sep-08.txt
Utlån-jan-aug-08.txt
Utlån-jan-jul-08.txt
Utlån-jan-jun-08.txt
Utlån-jan-maj-08.txt
Utlån-jan-apr-08.txt
Utlån-jan-mar-08.txt
Utlån-jan-feb-08.txt
Utlån-jan-jan-08.txt
Utlån-jan-dec-07.txt
Utlån-jan-nov-07.txt
Utlån-jan-okt-07.txt
Utlån-jan-sep-07.txt
Utlån-jan-aug-07.txt
Utlån-jan-jul-07.txt
Utlån-jan-jun-07.txt
Utlån-jan-maj-07.txt
Utlån-jan-apr-07.txt
Utlån-jan-mar-07.txt
Utlån-jan-feb-07.txt
Utlån-jan-jan-07.txt
Utlån-jan-dec-06.txt
Utlån-jan-nov-06.txt
Utlån-jan-okt-06.txt
Utlån-jan-sep-06.txt
Utlån-jan-aug-06.txt
Utlån-jan-jul-06.txt
Utlån-jan-jun-06.txt
Utlån-jan-maj-06.txt
Utlån-jan-apr-06.txt
Utlån-jan-mar-06.txt
Utlån-jan-feb-06.txt
Utlån-jan-jan-06.txt
Utlån-jan-dec-05.txt
Utlån-jan-nov-05.txt
Utlån-jan-okt-05.txt
Utlån-jan-sep-05.txt
Utlån-jan-aug-05.txt
Utlån-jan-jul-05.txt
Utlån-jan-jun-05.txt
Utlån-jan-maj-05.txt
Utlån-jan-apr-05.txt
Utlån-jan-mar-05.txt
Utlån-jan-feb-05.txt
Utlån-jan-jan-05.txt
Utlån-jan-dec-04.txt
Utlån-jan-nov-04.txt
Utlån-jan-okt-04.txt
Utlån-jan-sep-04.txt
Utlån-jan-dec-03.txt
Inlån-jan-dec-03.txt
Utlån-jan-nov-03.txt
Utlån-jan-okt-03.txt
Utlån-jan-sep-03.txt
Utlån-jan-dec-02.txt
Utlån-jan-nov-02.txt
Utlån-jan-okt-02.txt
Utlån-jan-sep-02.txt
Utlån-jan-aug-02.txt
Utlån-jan-jul-02.txt
Utlån-jan-jun-02.txt
Utlån-jan-maj-02.txt
Utlån-jan-apr-02.txt
Utlån-jan-mar-02.txt
Utlån-jan-feb-02.txt
Utlån-jan-jan-02.txt
Utlån-mar-dec-01.txt
Utlån-jan-mar-01.txt
Utlån-jan-feb-01.txt
Utlån-jan-jan-01.txt
Utlån-jan-dec-00.txt
Inlån-jan-dec-00.txt
Utlån-jan-nov-00.txt
Inlån-jan-nov-00.txt
Utlån-jan-okt-00.txt
Inlån-jan-okt-00.txt
Utlån-jan-sep-00.txt
Inlån-jan-sep-00.txt
Utlån-jan-aug-00.txt
Inlån-jan-aug-00.txt
Utlån-jan-jul-00.txt
Inlån-jan-jul-00.txt
Utlån-jan-jun-00.txt
Inlån-jan-jun-00.txt
Utlån-jan-maj-00.txt
Inlån-jan-maj-00.txt
Utlån-jan-apr-00.txt
Inlån-jan-apr-00.txt
Utlån-jan-mar-00.txt
Utlån-jan-feb-00.txt
Utlån-jan-jan-00.txt
Utlån-jan-dec-99.txt
Inlån-jan-dec-99.txt
Utlån-jan-nov-99.txt
Inlån-jan-nov-99.txt
Utlån-jan-okt-99.txt
Inlån-jan-okt-99.txt
Utlån-jan-sep-99.txt
Inlån-jan-sep-99.txt
Utlån-jan-aug-99.txt
Utlån-jan-jul-99.txt