Fjärrlånestatistik

Statistikfiler för organisationskod VÄGY:

Clearing-sep-aug-21.txt
Clearing-sep-aug-20.txt
Clearing-sep-aug-16.txt
Clearing-sep-aug-15.txt