Fjärrlånestatistik

Statistikfiler för organisationskod VÄX:

Utlån-jan-jan-00.txt