Fjärrlånestatistik

Statistikfiler för organisationskod VIES:

Inlån-jan-dec-21.txt
Inlån-jan-nov-21.txt
Inlån-jan-okt-21.txt
Inlån-jan-sep-21.txt