Fjärrlånestatistik

Statistikfiler för organisationskod VINS:

Clearing-jan-okt-99.txt