Fjärrlånestatistik

Statistikfiler för organisationskod VSG2:

Clearing-jan-okt-99.txt