Fjärrlånestatistik

Bibliotekssigel:

ÅF ÅNGE ÅRE ÅREB ÅRJÄ ÅSAR ÅSB ÅSED
ÅSEL ÅSTO ÅTVG ÅTVI