Fjärrlånestatistik

Statistikfiler för sigel 8BOX:

Inlån-jan-dec-20.txt
Inlån-jan-nov-20.txt