Fjärrlånestatistik

Statistikfiler för sigel 8DFN:

Clearing-sep-aug-22.txt
Clearing-sep-aug-21.txt