Fjärrlånestatistik

Statistikfiler för sigel C3:

Utlån-jan-dec-07.txt
Utlån-jan-nov-07.txt
Utlån-jan-okt-07.txt
Utlån-jan-sep-07.txt
Utlån-jan-aug-07.txt
Clearing-sep-aug-07.txt
Clearing-sep-aug-06.txt
Clearing-sep-aug-05.txt
Clearing-sep-aug-04.txt
Clearing-nov-aug-03.txt
Clearing-nov-jul-03.txt
Utlån-jan-dec-02.txt
Inlån-jan-dec-02.txt
Utlån-jan-nov-02.txt
Inlån-jan-nov-02.txt
Utlån-jan-okt-02.txt
Inlån-jan-okt-02.txt
Utlån-jan-sep-02.txt
Inlån-jan-sep-02.txt
Utlån-jan-aug-02.txt
Inlån-jan-aug-02.txt
Utlån-jan-jul-02.txt
Inlån-jan-jul-02.txt
Utlån-jan-jun-02.txt
Inlån-jan-jun-02.txt
Utlån-jan-maj-02.txt
Inlån-jan-maj-02.txt
Utlån-jan-apr-02.txt
Inlån-jan-apr-02.txt
Utlån-jan-mar-02.txt
Inlån-jan-mar-02.txt
Utlån-jan-feb-02.txt
Inlån-jan-feb-02.txt
Utlån-jan-jan-02.txt
Inlån-jan-jan-02.txt
Utlån-mar-dec-01.txt
Inlån-mar-dec-01.txt
Clearing-mar-okt-01.txt
Utlån-jan-mar-01.txt
Inlån-jan-mar-01.txt
Clearing-jan-mar-01.txt
Utlån-jan-feb-01.txt
Inlån-jan-feb-01.txt
Utlån-jan-jan-01.txt
Inlån-jan-jan-01.txt
Utlån-jan-dec-00.txt
Inlån-jan-dec-00.txt
Utlån-jan-nov-00.txt
Inlån-jan-nov-00.txt
Utlån-jan-okt-00.txt
Inlån-jan-okt-00.txt
Clearing-jan-okt-00.txt
Utlån-jan-sep-00.txt
Inlån-jan-sep-00.txt
Utlån-jan-aug-00.txt
Inlån-jan-aug-00.txt
Utlån-jan-jul-00.txt
Inlån-jan-jul-00.txt
Utlån-jan-jun-00.txt
Inlån-jan-jun-00.txt
Utlån-jan-maj-00.txt
Inlån-jan-maj-00.txt
Utlån-jan-apr-00.txt
Inlån-jan-apr-00.txt
Utlån-jan-mar-00.txt
Inlån-jan-mar-00.txt
Utlån-jan-feb-00.txt
Inlån-jan-feb-00.txt
Utlån-jan-jan-00.txt
Inlån-jan-jan-00.txt
Utlån-jan-dec-99.txt
Inlån-jan-dec-99.txt
Utlån-jan-nov-99.txt
Inlån-jan-nov-99.txt
Utlån-jan-okt-99.txt
Inlån-jan-okt-99.txt
Clearing-jan-okt-99.txt
Utlån-jan-sep-99.txt
Inlån-jan-sep-99.txt
Utlån-jan-aug-99.txt
Inlån-jan-aug-99.txt
Utlån-jan-jul-99.txt
Inlån-jan-jul-99.txt