Fjärrlånestatistik

Bibliotekssigel:

KABI KABL KABO KAGE KAGG KAGS KAHO KAL
KAL1 KALA KALH KALI KALL KALM KAMA KAMS
KANA KANT KAPL KAR KARL KARO KARR KAS
KASJ KASK KATB KATE KATG KATR KAV KAVL
KBB KBRO KBSJ KCM KD KDIG KEMI KENO
KF KFI KGA KGG KGY KGYM KHB KHKB
KHN KI KILA KILS KIMB KIRHD KISA KISB
KIV KKA KKH KKOB KKOC KLA KLB KLD
KLD1 KLIP KLOV KLS2 KMB KMH KMS KNIV
KO KOB KOBI KOH1 KOH2 KOMB KOMF KOMK
KOMM KOMS KOMV KONK KOPB KOPP KOR KORR
KPS KRA KRGY KRH KRHE KRI KRI1 KRIA
KRID KRIO KRIS KRIÄ KRJO KRJÖ KRKB KROK
KRS KRSU KSB KSBC KSH KSHU KSSB KUAN
KUB KUBI KUGY KULL KUML KUN KUNB KUNG
KUSB KUSJ KUVA KVAN KVB KVH KVOS KVS
KVUX KVÄN KYBI KYRK KÄLA KÄVL KÅGE KÖPB