Archive for March, 2009

Ny blogg

Friday, March 13th, 2009

Här är licensarbetarbloggen. Välkommen! Än så länge finns inga kategorier upplagda. Alla som godkänns som användare av bloggen kommer att få status som “editors” och kan därför lägga till egna kategorier. Förslag på kategorier är t.ex. “Konsortiedagen” eller “Konsortiedagen 2009”.