Archive for September, 2009

Länkar till alla databaser på kb.se

Tuesday, September 29th, 2009

Som ni säkert minns pratade vi på mötet om att länkar till alla databaser upphandlade av BIBSAM bör samlas på KB:s webb, för att det ska bli enklare för våra medlemmar att hitta rätt. Vi behöver göra två olika länksamlingar, en intern och en extern. Den externa listan, som alla kan se på webben, har länkar till den allmänna informationen om avtalen på respektive ansvarigt biblioteks webb samt (om tillämpligt) en direktlänk till databasen. Den interna listan, som bara syns bakom lösenord, är tänkt att innehålla länkar till nya erbjudanden och är tänkt att ligga som en egen lista på sidan “Erbjudanden 2010”.

Den externa listan var hyfsat enkel att sätta ihop baserade på den information som fanns på tillgänglig på repektive webbplats. Den är inte publicerad ännu, men ni har möjlighet att förhandsgranska den här. Jag behöver dock direktlänkar till de databaser som administreras av SUB, innan sidan är klar. Om det är någon som ser något som behöver ändras får ni gärna kommentera direkt i bloggen, eller skicka e-post om ni vill.

Den interna listan över nya erbjudanden kan jag sätta upp löpande om ni skickar mig den information jag behöver, dvs. en direktlänk till avtalserbjudandet på er webbplats samt uppgifter om sista svarsdatum. Här ser ni ett exempel:

Encylopaedia Britannica Online 2010-2012
Sista svarsdatum: 2009-11-13

Jag vill ha information så snabbt det går förstås, men deadline är en vecka innan Konsortiedagen alltså fredag den 9 oktober.

/Niklas

FTE 2008

Monday, September 21st, 2009

På begäran, här kommer FTE-sammanställning för 2008 som Christine Lindmark varit så snäll att sätta ihop åt oss. Jag har bett henne igen om att undersöka hur uppdateringar sköts i Högskoleverkets NU-databas, där informationen hämtas.

Helårsstuderande 2008

Forskande och undervisande personal 2008 (här finns även personaluppgifter för specialbibliotek)

Jag nämnde också att jag har gjort ett större uttag ur NU-databasen på olika sorteringsnivåer, som jag satt ihop till en excel-fil som använts för att snabbt kunna få ut FTE för olika ämnen. Jag bifogar även den filen, men datamängden är stor och svår att hantera om man inte är van att arbeta med pivottabeller. Har i några frågor får ni gärna höra av er.

Forskare och studenter 1997-2008 – alla ämnen (stor mängd data, sammanfattat med pivottabeller)

Högskoleverkets statistik 2008

Monday, September 7th, 2009

Högskoleverkets statistik över FTE 2008 verkar släpa efter. Enligt Jan Rehnman i Kalmar så flyttade deras teknikinstitution till Blekinge tekniska högskola under 2007  och de har knappt en enda FTE kvar inom teknik. Det syns inte hos hsv.se ännu, där har Kalmar ca 800 FTE inom teknik 2008.

Kan vara bra att känna till. /Lilian

Kalmar Växjö

Friday, September 4th, 2009

Hej, jag tänkte redan nästa vecka gå ut med ett nytt erbjudande för IEEE-avtalet eftersom det nuvarande går ut sista november. Växjö är med i avtalet men inte Kalmar. Kan jag ta Växjös FTE från 2008 och köra på som vanligt, När skulle de slås ihop? /Lilian