Länkar till alla databaser på kb.se

Som ni säkert minns pratade vi på mötet om att länkar till alla databaser upphandlade av BIBSAM bör samlas på KB:s webb, för att det ska bli enklare för våra medlemmar att hitta rätt. Vi behöver göra två olika länksamlingar, en intern och en extern. Den externa listan, som alla kan se på webben, har länkar till den allmänna informationen om avtalen på respektive ansvarigt biblioteks webb samt (om tillämpligt) en direktlänk till databasen. Den interna listan, som bara syns bakom lösenord, är tänkt att innehålla länkar till nya erbjudanden och är tänkt att ligga som en egen lista på sidan “Erbjudanden 2010”.

Den externa listan var hyfsat enkel att sätta ihop baserade på den information som fanns på tillgänglig på repektive webbplats. Den är inte publicerad ännu, men ni har möjlighet att förhandsgranska den här. Jag behöver dock direktlänkar till de databaser som administreras av SUB, innan sidan är klar. Om det är någon som ser något som behöver ändras får ni gärna kommentera direkt i bloggen, eller skicka e-post om ni vill.

Den interna listan över nya erbjudanden kan jag sätta upp löpande om ni skickar mig den information jag behöver, dvs. en direktlänk till avtalserbjudandet på er webbplats samt uppgifter om sista svarsdatum. Här ser ni ett exempel:

Encylopaedia Britannica Online 2010-2012
Sista svarsdatum: 2009-11-13

Jag vill ha information så snabbt det går förstås, men deadline är en vecka innan Konsortiedagen alltså fredag den 9 oktober.

/Niklas

One Response to “Länkar till alla databaser på kb.se”

  1. cheap fifa 17 coins

    Call it even.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.