Posts Tagged ‘klausuler’

Klausuler i avtaltexter

Wednesday, November 11th, 2009

Hej

Under kursen som vi hade den 4 november kom frågan upp om vi hade några bra exempel på standardformuleringar för klausuler, rörande gällande rätt och sekretesslagen.

Jag har ett exempel från avtalet med Emerald, om gällande rätt.

25. This License shall be governed by and construed in accordance with law of Sweden and the parties irrevocably agree that any dispute arising out of or in connection with this License will be within the counts of Sweden

I avtalet med Scopus finns en klausul om rör Confidentiality Provisions, där finns en passus som just nämner sekretesslagen.

(6.3) Any and all subscriber that is a Swedish government agency must act in accordance with the Swedish Secrecy Act.

Thus if any conflict should arise between the Swedish  Secrecy Act and Section 6.1 and Section 6.2 of this Agreement, the Swedish Secrecy Act shall prevail.

Detta är två exempel på hur det kan se ut. Jag tror att det finns fler bra exempel, skicka gärna in dessa .

Hälsningar från Charlotte