Posts Tagged ‘Statistik’

FTE 2008

Monday, September 21st, 2009

På begäran, här kommer FTE-sammanställning för 2008 som Christine Lindmark varit så snäll att sätta ihop åt oss. Jag har bett henne igen om att undersöka hur uppdateringar sköts i Högskoleverkets NU-databas, där informationen hämtas.

Helårsstuderande 2008

Forskande och undervisande personal 2008 (här finns även personaluppgifter för specialbibliotek)

Jag nämnde också att jag har gjort ett större uttag ur NU-databasen på olika sorteringsnivåer, som jag satt ihop till en excel-fil som använts för att snabbt kunna få ut FTE för olika ämnen. Jag bifogar även den filen, men datamängden är stor och svår att hantera om man inte är van att arbeta med pivottabeller. Har i några frågor får ni gärna höra av er.

Forskare och studenter 1997-2008 – alla ämnen (stor mängd data, sammanfattat med pivottabeller)